mjavadasadi.ir

0 %
محمدجواداسدی
توسعه دهنده وب
 • محل سکونت:
  کرمان
 • شهر:
  کرمان
 • شماره تماس :
  09130494064
html
CSS
java script
(PWA)Progressive Web App
WORDPRESS
react
react-native
NFT
crypto
PHP
 • photoshop
 • xd

رنگ های HTML یا HTML Colors

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

رنگ های HTML یا HTML Colors

رنگ های HTML یا HTML Colors با نام رنگ های از پیش تعیین شده یا با مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA یا HSLA مشخص می شوند .

نام های رنگی یا Color Names

در HTML می توان با استفاده از نام رنگ ، رنگی را مشخص کرد :

HTML Colors

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

HTML از ۱۴۰ نام استاندارد رنگ پشتیبانی می کند .

رنگ پس زمینه یا Background Color

می توانید رنگ پس زمینه را برای عناصر HTML تنظیم کنید :

 

Background Color

 

 

مثال :

۱
۲
<h1 style=”background-color:DodgerBlue;”>Hello World</h1>
<p style=”background-color:Tomato;”>Lorem ipsum…</p>

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

رنگ متن یا Text Color

می توانید رنگ متن را تنظیم کنید :

سلام دنیا

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetuer adipiscing elit، sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

با استفاده از حداقل فشار ونیام ، ورزش نوسترود ورزش الیکاسپور حساسیت لوبورتیس شروع می شود و به همان اندازه مجاز است.

مثال :

۱
۲
۳
<h1 style=”color:Tomato;”>Hello World</h1>
<p style=”color:DodgerBlue;”>Lorem ipsum…</p>
<p style=”color:MediumSeaGreen;”>Ut wisi enim…</p>

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

رنگ لبه

می توانید رنگ حاشیه ها را تنظیم کنید:

مثال :

۱
۲
۳
<h1 style=”border:2px solid Tomato;”>Hello World</h1>
<h1 style=”border:2px solid DodgerBlue;”>Hello World</h1>
<h1 style=”border:2px solid Violet;”>Hello World</h1>

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

مقادیر رنگی

در HTML ، رنگ ها هم چنین می توانند با استفاده از مقادیر RGB ، مقادیر HEX ، مقادیر HSL ، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص شوند .

سه عنصر <div> زیر رنگ زمینه خود را با مقادیر RGB ، HEX و HSL تنظیم کرده اند :

 

Color Values

دو عنصر <div> زیر رنگ زمینه خود را با مقادیر RGBA و HSLA تنظیم کرده اند ، که یک کانال آلفا به رنگ اضافه می کند (در اینجا ۵۰ ٪ شفافیت داریم ) :

Color Values

مثال :

۱
۲
۳
۴
۵
<h1 style=”background-color:rgb(255, 99, 71);”></h1>
<h1 style=”background-color:#ff6347;”></h1>
<h1 style=”background-color:hsl(9, 100%, 64%);”></h1>
<h1 style=”background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);”></h1>
<h1 style=”background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);”></h1>

 

 

 

 

تمامی مراحل آموزشی این دوره در آدرس HTML قرار دارد.

منتظر نظرات و پیشنهادات زیبای شما هستم .

ارسال شده در HTML, برنامه نویسان, طراحی وب, مطالب آموزشی, وببرچسپ ها:
یک دیدگاه بنویسید

© تمامی حفوق برای محمدجواد اسدی میباشد
ایمیل: info@mjavadasadi.ir
تلفن تماس :09130494064