mjavadasadi.ir

0 %
محمدجواداسدی
توسعه دهنده وب
 • محل سکونت:
  کرمان
 • شهر:
  کرمان
 • شماره تماس :
  09130494064
html
CSS
java script
(PWA)Progressive Web App
WORDPRESS
react
react-native
NFT
crypto
PHP
 • photoshop
 • xd

عناصر HTML یا (HTML Elements)

۸ خرداد ۱۴۰۰

یک عنصر HTML یا HTML Elements توسط یک برچسب شروع شده ، برخی از مطالب و با یک بر چسب پایان ، تمام می شود .

عناصر HTML

عنصر HTML یا (HTML Elements) همه چیز از برچسب شروع تا برچسب پایان است:

< tagname > محتوا به اینجا می رود … < / tagname >

نمونه هایی از برخی عناصر HTML:

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
Start tag Element content End tag
<h1> My First Heading </h1>
<p> My first paragraph. </p>
<br> none none

 

 

 

 

 

توجه: برخی از عناصر HTML یا (HTML Elements) فاقد محتوا هستند (مانند عنصر <br>).

به این عناصر ، عناصر خالی (empty elements ) گفته می شود. عناصر خالی برچسب پایانی ندارند!

عناصرتو در تو HTML

عناصر HTML را می توان تو در تو قرار داد ( این بدین معنی است که عناصر می توانند عناصر دیگری را نیز شامل شوند ).

همه اسناد HTML از عناصر HTML تو در تو تشکیل شده اند .

در مثال زیر، شامل چهار عنصر HTML ( <html>، <body>، <h1> و <p>) می باشد :

مثال:

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

 

 

 

 

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

مثال توضیح داده شده

این عنصر <html> ، عنصر ریشه است و کل سند HTML را تعریف می کند .

دارای برچسب شروع <html>و برچسب پایان است </html>.

سپس ، در داخل این عنصر <html> یک عنصر <body> وجود دارد :

۱
۲
۳
۴
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>

 

 

 

 

این عنصر<body> بدنه ی سند را تعریف می کند.

دارای برچسب شروع <body>و برچسب پایان است </body>.

سپس ، در داخل عنصر<body> دو عنصر دیگر نیز وجود دارد: <h1>و <p>

۱
۲
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

 

 

عنصر <h1> یک سر تیتر است .

این عنصر ، یک بر چسب شروع <h1>و یک برچسب پایان دارد </h1>:

۱
<h1>My First Heading</h1>

 

 

این عنصر<p>یک پاراگراف را تعریف می کند.

این یک برچسب شروع <p>و یک برچسب پایان دارد </p>

۱
<p>My first paragraph.</p>

 

 

هرگز از برچسب پایان صرف نظر نکنید

برخی از عناصر HTML به درستی نمایش داده می شوند ، حتی اگر برچسب پایان را فراموش کنید:

مثال

۱
۲
۳
۴
۵
۶
<html>
<body>
<h1>My First Heading
<p>My first paragraph.
</body>
</html>

 

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

با این حال ، هرگز به این اعتماد نکنید! در صورت فراموش کردن برچسب پایان ،

نتایج و خطاهای غیرمنتظره ای ممکن است رخ دهد!

 

عناصر HTML خالی

عناصر HTML بدون محتوا را عناصر خالی می نامند .

تگ <br> تعریف یک خط ، و یک عنصر خالی بدون تگ بسته است:

مثال

۱
<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

 

 “خودتان امتحان کنید”

HTML حساس به حروف کوچک نیست

برچسب های HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند: <P> means the same as </p>.

استاندارد HTML به برچسب های کوچک نیاز ندارد ، اما W3C حروف کوچک را به HTMLتوصیه می کند و برای انواع سند سختگیرانه تری مانند XHTML حروف کوچک را میطلبد .

در W3S Schools ما همیشه از نام برچسب های کوچک استفاده می کنیم.

مرجع برچسب HTML

مرجع برچسب W3Schools شامل اطلاعات بیشتری در مورد این برچسب ها و ویژگی های آن ها است.

Tag Description
<html> Defines the root of an HTML document
<body> Defines the document’s body
<h1> to <h6> Defines HTML headings

برای مشاهده لیست کامل همه برچسب های HTML موجود ، به مرجع برچسب HTML مراجعه کنید .

 

تمامی مراحل آموزشی این دوره در آدرس HTML قرار دارد.

منتظر نظرات و پیشنهادات زیبای شما هستم .

ارسال شده در HTML, برنامه نویسان, طراحی وب, مطالب آموزشی, وببرچسپ ها:
یک دیدگاه بنویسید

© تمامی حفوق برای محمدجواد اسدی میباشد
ایمیل: info@mjavadasadi.ir
تلفن تماس :09130494064