mjavadasadi.ir

0 %
محمدجواداسدی
توسعه دهنده وب
 • محل سکونت:
  کرمان
 • شهر:
  کرمان
 • شماره تماس :
  09130494064
html
CSS
java script
(PWA)Progressive Web App
WORDPRESS
react
react-native
NFT
crypto
PHP
 • photoshop
 • xd

عناوین HTML یا HTML Headings

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

عنوان HTML یا ( HTML Headings ) عناوین یا زیرنویس هایی هستند که می خواهید در یک صفحه وب نمایش دهید.

مثال :

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

عناوین HTML یا HTML Headings

عناوین HTML با برچسب های <h1> تا <h6> تعریف می شوند .

<h1>مهمترین عنوان را تعریف می کند . <h6>کمترین عنوان را تعریف می کند . 

مثال :

۱
۲
۳
۴
۵
۶
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

 

 

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

توجه : مرورگرها قبل و بعد از عنوان به طور خودکار فضای سفید (حاشیه) اضافه می کنند .

 

عناوین مهم هستند

موتورهای جستجو از عناوین برای فهرست بندی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند .

کاربران اغلب از یک صفحه توسط عناوین آن کاسته می شوند . استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار سند مهم است .

<h1>عنوان ها ، باید  برای عناوین اصلی استفاده شوند ، به دنبال <h2>عنوان ها ، سپس کمتر مهم <h3>، و غیره.

 

توجه : از عناوین HTML فقط برای عنوان استفاده کنید. 

هرگز عناوین HTML را BIG یا bold نکنید .

 

عناوین بزرگتر

هر عنوان HTML دارای اندازه پیش فرض است . با این حال ، با styleاستفاده از font-sizeویژگی CSS می توانید اندازه هر عنوان را با ویژگی مشخص کنید :

مثال :

۱
<h1 style=”font-size:60px;”>Heading 1</h1>

 

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

تمامی مراحل آموزشی این دوره در آدرس HTML قرار دارد.

منتظر نظرات و پیشنهادات زیبای شما هستم .

ارسال شده در HTML, برنامه نویسان, طراحی وب, وببرچسپ ها:
یک دیدگاه بنویسید

© تمامی حفوق برای محمدجواد اسدی میباشد
ایمیل: info@mjavadasadi.ir
تلفن تماس :09130494064