mjavadasadi.ir

0 %
محمدجواداسدی
توسعه دهنده وب
 • محل سکونت:
  کرمان
 • شهر:
  کرمان
 • شماره تماس :
  09130494064
html
CSS
java script
(PWA)Progressive Web App
WORDPRESS
react
react-native
NFT
crypto
PHP
 • photoshop
 • xd

قالب بندی متن HTML یا HTML Text Formatting

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

قالب بندی متن HTML یا HTML Text Formatting

 

HTML شامل چندین عنصر برای تعریف متن با معنای خاص است ( HTML Text Formatting ) .

مثال :

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

 “خودتان امتحان کنید”

عناصر قالب بندی HTML

عناصر قالب بندی برای نمایش انواع خاصی از متن طراحی شده اند :

 • <b> – متن پر رنگ
 • <strong> – متن مهم
 • <i> – متن مورب
 • <em> – متن تأکید شده
 • <mark> – متن علامت گذاری شده
 • <small> – متن کوچک تر
 • <del> – متن حذف شده
 • <ins> – متن درج شده
 • <sub> – متن زیر نویس
 • <sup> – متن نسخ

عناصر <b> و <strong>

عنصر <b> درHTML متن پر رنگ و بدون هیچ اهمیت اضافی را تعریف می کند .

مثال :

۱
<b>This text is bold</b>

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

عنصر <strong> درHTML متن را با اهمیت زیادی تعریف می کند . محتوای داخل آن معمولاً به صورت درشت نمایش داده می شود .

مثال :

۱
<strong>This text is important!</strong>

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

عناصر <i> و <em>

عنصر <i> در HTML بخشی از متن را با صدا یا حالت جایگزین تعریف می کند . محتوای داخل آن معمولاً به صورت مورب نمایش داده می شود .

نکته : این برچسب <i> اغلب برای نشان دادن یک اصطلاح فنی ، عبارتی از زبان دیگر ، فکر ، نام کشتی و غیره استفاده می شود .

مثال :

۱
<i>This text is italic</i>

 

 

 “خودتان امتحان کنید”

 

عنصر <em>در HTML متن تأکید شده را تعریف می کند . محتوای داخل آن معمولاً به صورت مورب نمایش داده می شود .

نکته: صفحه خوان <em> با استفاده از استرس کلامی کلمات را با تأکید تلفظ می کند .

مثال :

۱
<em>This text is emphasized</em>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

عنصر <small>

عنصر <small>در HTML متن کوچک تر را تعریف می کند :

مثال :

۱
<small>This is some smaller text.</small>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

 

عنصر <mark>

عنصر <mark>در HTML متنی را مشخص می کند که باید علامت گذاری یا برجسته شود :

مثال :

۱
<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

 

عنصر <del>

عنصر <del>در HTML متنی را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است . مرورگرها معمولاً از طریق متن حذف شده خطی ایجاد می کنند :

مثال :

۱
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

عنصر <ins>

عنصر <ins>در HTML متنی را تعریف می کند که در یک سند وارد شده است . مرورگرها معمولاً متن درج شده را زیر خط می بندند :

مثال :

۱
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

عنصر <sub>

عنصر <sub>در HTML متن زیر نویس را تعریف می کند . متن زیر نویس نیمی از نویسه زیر خط عادی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچک تر ارائه می شود . متن زیر نویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H ۲ O استفاده کرد :

مثال :

۱
<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

عنصر <sup>

عنصر <sup>در HTML متن فوق خطی را تعریف می کند . متن Superscript نیمی از نویسه بالاتر از خط طبیعی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود . متن WSW می تواند برای پاورقی ها استفاده شود ، مانند WWW [۱] :

مثال :

۱<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

 

 

“خودتان امتحان کنید”

عناصر قالب بندی متن HTML

Tag Description
<b> Defines bold text
<em> Defines emphasized text
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<small> Defines smaller text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<ins> Defines inserted text
<del> Defines deleted text
<mark> Defines marked/highlighted text

 

تمامی مراحل آموزشی این دوره در آدرس HTML قرار دارد.

منتظر نظرات و پیشنهادات زیبای شما هستم .

ارسال شده در HTML, برنامه نویسان, طراحی وب, مطالب آموزشی, وببرچسپ ها:
یک دیدگاه بنویسید

© تمامی حفوق برای محمدجواد اسدی میباشد
ایمیل: info@mjavadasadi.ir
تلفن تماس :09130494064